From Our Blog

יהודי גרמניה שייסדו את אותו התנועה הרפורמית, הדגישו אחר נאמנותם למולדת הגרמנית, למען להתקבל בדבר ידה.

למשל שראינו בפרק הקודם, הנאורות העניקה ליהודים זכויות חדשות – זכויות אנוש וזכויות אדם – שמעולם לא היוו להם עוד

Continue readingיהודי גרמניה שייסדו את אותו התנועה הרפורמית, הדגישו אחר נאמנותם למולדת הגרמנית, למען להתקבל בדבר ידה.

את החיים של הנאורות העניקה ליהודים זכויות אזרחיות, אך הדגש שהושם שבה על אודות עסקים אתאיסטית, הביא לתוצאות לא רצויות.

אמצע המאה השבע עשרה ציינה את אותן סיומו ששייך ל הרנסנס. האידיאולוגיה החדשה שהתפתחה בתקופה שלאחר הרנסנס – בשל איפה

Continue readingאת החיים של הנאורות העניקה ליהודים זכויות אזרחיות, אך הדגש שהושם שבה על אודות עסקים אתאיסטית, הביא לתוצאות לא רצויות.

הבריטים הבטיחו לפעול להקמת מדינת ישראל יהודית. בתחום את זה, הינם פעלו על מנת האינטרסים האישיים שלם ויצרו קשר עם הערבים, בעוד שמיליוני יהודים מתו ברחבי העולם הנאצית.

מלחמת אמא אדמה המקדימה שינתה את אותם מפת האתר בטבע. מלחמת אמא אדמה המקדימה, קרב אדיר שהתפרש בדבר פני בנוסף

Continue readingהבריטים הבטיחו לפעול להקמת מדינת ישראל יהודית. בתחום את זה, הינם פעלו על מנת האינטרסים האישיים שלם ויצרו קשר עם הערבים, בעוד שמיליוני יהודים מתו ברחבי העולם הנאצית.

סיפורה המדהים מטעם יוני פליין, נוצרייה פרוטסטנטית, שהגיעה לחיק היהדות עקב שרשרת טעויות בזיהוי.

ילדותי נודעה ילדות אופיינית לכל המשפחה פרוטסטנטית מהמערב התיכון: משחקי פוטבול, פרוייקט בקיץ, כנסיה בתקופת מכריע ביותר וכול פיתויי התרבות

Continue readingסיפורה המדהים מטעם יוני פליין, נוצרייה פרוטסטנטית, שהגיעה לחיק היהדות עקב שרשרת טעויות בזיהוי.